Pre-m-bolig-logo

Denne personvernerklæringen gjelder PRE Management Bolig AS, org. nr. xxx («PRE») sin behandling av personopplysninger om besøkende på www.prebolig.no («Nettsiden»), de som melder seg som interessent hos PRE Bolig, som investor og de som kjøper bolig i et av prosjektene som presenteres på Nettsiden.


Vi gir deg her informasjon om hvilke personopplysninger PRE samler inn, hvorfor PRE behandler personopplysningene og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. PRE vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.


1. BEHANDLINGSANSVARLIG FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER

PRE er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og tar ditt personvern på alvor. Dersom du har spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved henvendelse til: PRE Bolig, Lilleakerveien 31, 0283 Oslo. Du kan også sende en e-post til kontakt@prebolig.no eller ta kontakt på telefon 92 17 36 90.

 

2. PERSONOPPLYSNINGSER SOM BEHANDLES, FORMÅL OG RETTSLIG GRUNNLAG
PRE behandler personopplysninger om interessenter, boligkjøpere, besøkende på Nettsiden og andre som kontakter oss. PRE mottar personopplysningene dine direkte fra deg når du registrerer deg som interessent eller kjøper bolig i et av prosjektene som kan presenteres på Nettsiden. Personopplysninger kan også samles inn gjennom din bruk av Nettsiden, via telefon, e-post eller annen kontakt.

 

PRE behandler personopplysninger til følgende formål:

i) Administrasjon av interessenter: for å registrere interessenter og informere om og sende oppdateringer på nåværende og fremtidige prosjekter, herunder investeringsmuligheter, du har meldt din interesse for og for å kartlegge interessenters preferanser, etc. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer og preferanser knyttet til prosjekter som interessenten oppgir. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at PRE ikke kan registrere deg som interessent eller gi deg informasjon om relevante prosjekter. Behandlingen bygger på samtykke som interessenten har gitt ved registrering som interessent eller på grunnlag av en interesseavveining. PREs berettigede interesse er å bistå deg.

 

ii) Besvarelse av henvendelser: for å motta og besvare henvendelser til PRE, for eksempel via Nettsiden. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse og andre personopplysninger som oppgis i forbindelse med henvendelsen. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at PRE ikke kan besvare henvendelsen. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. PRE berettigede interesse er å hjelpe deg med det du lurer på.

 

iii) Analyse- og markedsføringsformål: for å forbedre Nettsiden og PRE sine tjenester. Behandlingsgrunnlaget for denne typen av behandling er at behandlingen er nødvendig for å ivareta PREs berettigede interesser i å optimalisere og videreutvikle informasjonstilbudet på Nettsiden og sine tjenester.

 

iv) Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, for å overholde lovpålagte krav, som for eksempel krav i regnskapslovgivningen, og for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter.

 

v) Ivaretakelse av PREs eller tredjeparters rettigheter, for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som PRE mener å ha, eller er rettet mot PRE fra interessenter, boligkjøpere, besøkende på Nettsiden, leverandører, samarbeidspartnere eller andre tredjeparter eller offentlige myndigheter.

 

3. BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER/COOKIES

Nettsiden benytter cookies (informasjonskapsler) og andre sporingsmekanismer. Cookies er små filer som lagres på datamaskinen din, og som brukes til å innhente informasjon mens du besøker Nettsiden. Vi bruker cookies for at vi bedre kan forstå hvordan du bruker Nettsiden, innhente statistikk om bruk av vår Nettside og tilpasse annonser som vises deg, for eksempel på Facebook. På sikt bruker vi denne kunnskapen for å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud og for å tilby deg en bedre opplevelse når du besøker Nettsiden vår. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Informasjonen vi samler inn ved bruk av cookies er blant annet IP-adresser, operativsystemer, bruk/navigasjon, enhetens lokasjon etc. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form, som betyr at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. IP-adressen din blir bare lagret mens du besøker nettstedet, deretter blir den enten slettet eller anonymisert før informasjonen lagres og bearbeides.

 

PRE bruker Google Analytics’ informasjonskapsler, som du kan lese mer om her:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie­usage.

PRE bruker også følgende typer informasjonskapsler:

Google Tag Manager – https://policies.google.com/privacy
Google AdWords – https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=no
Facebook – https://www.facebook.com/policies/cookies/
MailChimp – https://mailchimp.com/legal/cookies/

 

For å følge med på bruken av informasjonskapsler og andre sporingsmekanismer kan du besøke www.ghostery.com  eller www.disconnect.me.


Du kan endre nettleserinnstillingene dine for å identifisere og blokkere bruk av informasjonskapsler. Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler på nettvett.no. Vær oppmerksom på at dersom du velger å avslå bruk av informasjonskapsler, kan det begrense tilgang til noen funksjoner på Nettsiden.


4. OPPEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake. Du kan på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.

Personopplysningene vil likevel oppbevares så lenge det er nødvendig for at Pre Bolig kan oppfylle lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen.

 

5. BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

 

6. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Vi vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette. PRE bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd.


Dine personopplysninger kan være gjenstand for behandling eller lagring utenfor EU/EØS. PRE vil i så fall sikre at dine personopplysninger er underlagt tilstrekkelige sikkerhetsgarantier, gjennom bruk av EUs standardvilkår for slik overføring, overføring til selskaper underlagt Privacy Shield-sertifisering, eller ved overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen. Ta kontakt med PRE dersom du ønsker mer informasjon om dette.

 

PRE deler i noen tilfeller personopplysninger med andre selskaper som vi samarbeider med eller som utfører tjenester på våre vegne. Her er de viktigste eksemplene:

 

i) Når andre utfører tjenester på våre vegne
For eksempel web- og markedsføringsbyråer for å drifte nettsiden og vise deg målrettet markedsføring samt lage kampanjer. Disse er databehandlere og har ikke lov til å bruke disse personopplysningene til noe annet enn å utføre tjenester for PRE.

 

ii) Våre samarbeidspartnere
Vi samarbeider med eiendomsmeglere som kan kontakte deg i forbindelse med nye boligprosjekter som du har du har meldt interesse for. 


7. ANDRE NETTSTEDER OG SOSIALE MEDIER

Nettsiden kan inneholde lenker eller henvisninger til andre nettsteder. Disse nettstedene har egne personvernerklæringer som gir informasjon om hvordan nettstedene driftes og hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Pre Bolig anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.


Når du «liker» eller blir medlem av PREs Facebook-side eller PREs sider på andre sosiale medier, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på PREs sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkeltes plattformens personvernerklæring.


8. DINE RETTIGHETER

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene PRE behandler om deg om vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt.

 

Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, se kontaktinformasjonen i punkt 1.


Du har rett til å klage over PREs behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. PRE oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Pre Boligs behandling av personopplysninger med PRE først.

 

9. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Ved endringer i PREs behandling av personopplysninger, vil erklæringen oppdateres på nettsiden.

 

Sist oppdatert: 24. februar 2023