Pre-m-bolig-logo

Industriell boligutvikling

Industriell boligutvikling

Industriell boligutvikling

– effektiv byggeprosess, kvalitet, bærekraft og kostnadsbesparelser.

– effektiv byggeprosess, kvalitet, bærekraft og kostnadsbesparelser.

Hvorfor tenker vi industrielt når det kommer til boligbygging?

Markedet for boligbygging er i endring og omstilling preger boligbransjen.

Økte renter demper etterspørselen, og høye priser i sentrale strøk gjør det vanskeligere å eie egen bolig. Samtidig stiger byggekostnadene, og kapasiteten i bransjen er under press.

Nedbygging og nedbemanning i bransjen kan føre til mangel på faglærte i fremtiden, mens behovet for boliger, spesielt i sentrale områder, øker og skaper boligmangel og prispress.

Løsningen ligger i å optimalisere og rasjonalisere byggeprosjekter for å kunne tilby kvalitetsboliger til gunstige priser. Kostnader, risikofaktorer og gjennomføringstid reduseres. Nye løsninger og tilnærminger er nødvendige for å møte behovene i et forandret marked.

Hva mener vi med industriell boligbygging?

Industriell boligbygging går ut på å bygge boliger ved å bruke fabrikkproduserte moduler samtidig som man ivaretar bo- og arkitektoniske kvaliteter. Modulene settes sammen på byggeplass for å danne en komplett bolig.

Industriell boligbygging har en rekke fordeler sammenlignet med tradisjonell boligbygging, inkludert:

 

Ved å kombinere samlebåndsprinsippet, modulmontasje og optimalisert delentrepriser, leverer vi boliger av høy kvalitet til en lavere kostnad – mer bærekraftig.

Over ser du montering av Kongsberg Terrasse Trinn 1 i 2023.

Det bærekraftige aspektet av modulbygging

I en verden med økende fokus på bærekraft og miljøbevissthet, søker vi stadig etter nye og innovative løsninger for å redusere vår påvirkning på planeten. Byggenæringen står for en betydelig del av klimagassutslipp og ressursbruk, noe som gjør det nødvendig å finne alternative metoder for å bygge mer bærekraftig.

Modulbygging fremstår som en attraktiv løsning på disse utfordringene.

 

Materialeffektivitet:

 • Moduler produseres i et kontrollert miljø, noe som minimerer avfall og overforbruk av materialer.

 

Energieffektivitet:

 • Moduler kan designes for å være energieffektive, med god isolasjon og bruk av smarte energiløsninger.
 • Raskere byggeprosesser reduserer energiforbruket knyttet til bygging sammenlignet med tradisjonelle metoder.

 

Redusert avfall:

 • Modulbygging genererer betydelig mindre avfall sammenlignet med plassbygging.
 • Avfallssortering og gjenvinning er mer effektivt på grunn av den strømlinjeformede prosessen.

 

Raskere byggetid:

 • Parallelle prosesser i modulproduksjon og grunnarbeid forkorter byggetiden betydelig.
 • Raskere tilgang til boliger og andre bygg gir positive effekter for brukere og samfunn.

 

Minimert forstyrrelse av omgivelsene:

 • Modulbygging krever mindre anleggsarbeid på tomten, noe som beskytter natur og omgivelser.
 • Mindre støy fra byggeplass.

 

Filmen over viser montering av Kongsberg Terrasse trinn 1, fra 2023. Trinn 2 er nå for salg.

Effektivitet:
 • Samlebåndsprinsippet ved produksjon: Moduler produseres raskt og effektivt, minimerer svinn og reduserer kostnader.
 • Modulmontasje: Ferdige moduler monteres raskt og effektivt på byggeplass, sparer tid og gir forutsigbarhet.

Kvalitet:
 • Kontrollert produksjon: Modulene produseres under optimale, tempererte forhold i fabrikk, sikrer høy kvalitet.
 • Redusert risiko: Færre feil og forsinkelser på grunn av standardiserte prosesser og kvalifiserte fagarbeidere.

Kostnadsbesparelser:
 • Delentrepriser: Bygging organisert med fåtall, definerte delentrepriser som grunn- og betongarbeider, etc., reduserer entreprenørpåslag.
 • Optimalisert materialbruk: Mindre svinn og mer effektivt materialbruk.

Fordeler med PRE Boligs tilnærming:
 • Kortere byggetid 12 – 14 måneder fra byggestart til overlevering
 • Lavere kostnader 20 – 30% sammenlignet med plassbygd* 
 • Redusert risiko

*ref. AS Bygganalyse sammenligning av modul vs plassbygd.